Polityka prywatności

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Administratorem Danych Osobowych jest firma Giełda Eventów Elżbieta Fijołek (w skrócie GE), Gałęzów 14, 23-100 Bychawa, Regon 061408707, NIP 7132919206, woj. lubelskie. Zgodnie z wymogami polskiego prawa, zbiór przetwarzanych danych osobowych został przesłany do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO).

W celu zapewnienia poufności danych osobowych została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

Giełda Eventów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności na stronie http://www.meskimeeting.pl/polityka-prywatnosci.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: GE nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych klientów/ użytkowników swoich serwisów i aplikacji.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać strony www.meskimeeting.pl i nie korzystać z aplikacji należących do GE.

Dane Osobowe 
W czasie korzystania z serwisów należących do GE możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości
GE zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości GE rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do wydarzenia i aplikacji (np. zmiany, ulepszenia), których rozsyłka została zaakceptowana przez klientów GE.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych należących do GE.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka) 
Niektóre obszary serwisów należących do GE mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej czynności. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. GE zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi cookies w słowniku pojęć informatycznych.

Partnerzy 
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, organizacji i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i aplikacjach należących do GE.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem e-mail: biuro@gielda-eventow.pl.

Wyłączenie Odpowiedzialności 

Strona www.meskimeeting.pl służy promocji wydarzenia Męski Meeting i sprawnej rejestracji zainteresowanych uczestników.